Vi erbjuder serviceavtal för både hemsidor, appar och mjukvarusystem. Avtalen är bundna till ett år som standard men kan anpassas beroende på typ av service och behov av leverantör. Vi erbjuder serviceavtal inte bara till de produkter vi producerat men även till utomstående som behöver teknisk hjälp med uppdateringar, säkerhet eller andra problem som kan vara hindrade för ett företags framgång.

Boka möte för konsultation. Genom ett möte kan vi erbjuda konsultation i form av en sammanställning av befintliga tjänster hos kund, utvecklingspotential av befintliga tekniska hjälpmedel eller bäst lämpade skräddarsydda program som assisterar och underlättar kundens arbetsprocess.

Det finns möjlighet att boka enstaka möten eller paketlösningar där vi sitter med kund under en viss tidsperiod/tillfällen och ser till att dina tekniska plattformar är uppdaterade och redo att användas.